Centrala – informacije

E-mail
info@unis.ba

Telefon
00 387 33 725 360
33 725 369

Tehnički sekretar Uprave društva

E-mail
uprava@unis.ba

Telefon
00 387 33 725 372

Služba za prodaju i nabavu

E-mail
uprava@unis.ba
melca.d@unis.ba
edin.l@unis.ba

Telefon
00 387 61 343 766
00 387 63 575 933

Služba za tehniku, planiranje i proizvodnju

E-mail
uprava@unis.ba
edin.l@unis.ba

Telefon
00 387 63 575 933

Služba za finansije i računovodstvo

E-mail
uprava@unis.ba
aida.k@unis.ba

Telefon
00 387 33 725 373

Služba za opšte i pravne poslove

E-mail
neijra.r@unis.ba

Telefon
00 387 33 725 385

Kontaktirajte nas: