Učitavanje...

Politika kvaliteta
Najviši kvalitet proizvoda i usluga naš je glavni cilj u svim poslovnim aktivnostima, bez obzira da li se one obavljaju u našim proizvodnim, prodajnim ili uslužnim organizacijama ili kod naših poslovnih partnera. Mi želimo zadovoljne kupce. Kupac je najviši sudija našeg kvaliteta. Njegov sud o našim proizvodima i uslugama je odlučujući. Sve upite, ponude, uzorke i reklamacije obrađujemo i realiziramo promptno i cjelovito. Kvalitet proizvoda i usluga zavisi i od kvaliteta izvora snabdijevanja potrebnim materijalima i dijelovima. Od naših isporučilaca zahtjevamo najviši nivo kvaliteta, ali ih i podržavamo u postizanju naših zajedničkih ciljeva. U cilju razumijevanja konteksta Društva odredili smo interna i eksterna pitanja - faktore koji su relevantni za svrhu i naše strateško usmjerenje, koji imaju ili mogu imati uticaj na naše poslovanje. Identificirali smo relevantne zainteresirane strane i utvrdili njihove zahtjeve koji su relevantni za sistem upravljanja kvalitetom. Informacije o tim zainteresiranim stranama i njihovim zahtjevima pratimo i obnavljamo. Svaki posao temeljito planiramo i vodimo brižljivo od samog početka postupajući na način da pri tome utvrđujemo rizike i prilike, planiramo mjere za njihovu obradu i kako da te mjere integriramo i implementiramo u naše procese. Naši ciljevi su ambiciozni, ali ostvarivi i mjerljivi na svim nivoima organizacije. Time unapređujemo kvalitet i smanjujemo troškove povećavajući efekte utrošenih sredstava. U organizaciji i realizaciji poslovnih aktivnosti promovišemo i stalno unapređujemo procesni pristup – naši procesi su jasno definisani i vođeni u kontrolisanim uslovima. Rukovodstvo i svi radnici Društva učestvuju u osiguranju ciljeva kvaliteta. Njihova odgovornost je da izvršavaju svoje poslove po najvišim standardima iskazujući najviši nivo savjesnosti, motivisanosti, kompetentnosti i poslovne etike. Poštivanje zakona, pravila i procedura definisanih unutar Društva, standarda iz branše i najviših principa poslovne etike je neodvojivi dio naših poslovnih aktivnosti. Zaštita okoline je naš stalni cilj. Uvijek poduzimamo maksimalne mjere kako bi pozitivno uticali na okolinu i spriječili da naše poslovne aktivnosti prouzrokuju zagađivanje, nepotrebni otpad, neracionalno korištenje energije ili prirodnih resursa. Naš sistem upravljanja kvalitetom podrazumijeva stalno poboljšavanje prikladnosti, adekvatnosti i efektivnosti. U tom cilju razmatraju se rezultati analiza i vrednovanja, kao i izlazi preispitivanja od rukovodstva, kako bi se utvrdilo postojanje potrebe ili prilika za bavljenjem aktivnostima u okviru stalnog poboljšavanja. Sarajevo, 11. novembar 2016.
Kenan Taslaman
Direktor