Organizacija

Naše poslovne aktivnosti su organizirane u tri osnovne grupacije: ležajevi i dijelovi, mjerno-regulaciona oprema za gas i nekretnine. Prve dvije grupacije su vezana za globalno tržište, dok se poslovi sa nekretninama za sada odvijaju na domaćem tržištu. UNIS ima tri proizvodne kompanije i jednu kompaniju za izgradnju i upravljanje nekretninama. Preko naših prodajnih partnera i direktnih kupaca, naši proizvodi su prisutni na tržištima zemalja u neposrednom okruženju kao i na drugim tržištima širom svijeta.


Nadzorni odbor

 • Emir Selimović – predsjednik Nadzornog odbora.
 • Dr Sead Dizdarević – članica Nadzornog odbora.
 • Edin Mulahasanović – član Nadzornog odbora.
 • Uglješa Kisić – član Nadzornog odbora.
 • Esad Čengić–član Nadzornog odbora.

Uprava

 • Esad Lučkin – predsjednik Uprave/direktor.
 • Izet Arnautović – član Uprave/izvršni direktor komercijalnih poslova.
 • Alma Omerović-Durgut – članica Uprave/izvršna direktorica općih i pravnih poslova.
 • Pero Jaraka – član Uprave/izvršni direktor tehničkih poslova.

Odbor za reviziju

 • Erol Džebo – predsjednik Odbora za reviziju
 • Nedžad Numić – član Odbora za reviziju
 • Mirzeta Dželo – članica Odbora za reviziju

Za dioničare

registracija

Zahtjev za registraciju

* *
*
       
*    
* *
       
*    
* *
       
* sva polja su obavezna
Novi katalog vrtnih garnitura za 2015