Duh UNIS-a

Dugogodišnjim ulaganjima u razvoj i kroz partnerstvo sa najpoznatijim svjetskim kompanijama UNIS je kroz izgardio specifičan duh čija suština je u poznavanju misije i realizaciji postavljenih strateških ciljeva. Veoma smo svjesni da moramo dijeliti iste interese sa svojim kupacima širom svijeta, ali isto tako da moramo dijeliti iste unutarnje vrijednosti. Stoga stalno izgrađujemo duh zajedničkog rada u najboljem interesu naših kupaca, naših dobavljača, naših investitora, naših zaposlenika ali i u najboljem interesu društva uopće. U cilju podrške UNIS organizaciji u dostizanju postavljenih ciljeva, uspostavljamo:

Misija

Naša misija je izgraditi poslovni sistem usmjeren ka internacionalnom poslovnom okruženju te obezbijediti lidersko mjesto u Bosni i Hercegovini u oblastima proizvodnje mjerno-regulacione opreme za gas, proizvodnje ležajeva i dijelova te izgradnje i upravljanja nekretninama.

Vizija

Specijalizacijom i koncentracijom poslovnih aktivnosti obezbjeđujemo kvalitet proizvoda i efikasnost trgovačkih poslova. Istovremeno jačamo naše uključivanje u proizvodnju u novim poslovnim oblastima – UNIS održava svoj poznati imidž inovativnosti. Većom integracijom svojih poslovnih aktivnosti i poslovnih aktivnosti supsidijarnih društava ostvarujemo sinergetske povoljnosti koje će kreirati vrijednosti za cijelu Grupu. Takvim pristupom ćemo pomoći u prosperitetu BiH i drugih zemalja u kojima smo prisutni. Naš cilj je: korist za sve. I dalje smo opredijeljeni za partnerstvo sa domaćim i stranim investitorima. Svi resursi Grupe su u toj funkciji. Našim partnerima obezbjeđujemo sigurnost u ulaganjima i povrat investicija u razumnim rokovima. Mi smo partneri za budućnost. Naše poslovne aktivnosti su usmjerene na internacionalna tržišta. Želimo postati siguran partner vodećim svjetskim kompanijama prvenstveno kroz proizvodnu kooperaciju, a potom i u drugim aktivnostima.

Vrijednosti

UNIS i njegovi zaposlenici su se obavezali da obezbjeđuju najviše standarde proizvoda i usluga za svoje kupce širom svijeta, da izgrađuju uzoran model poslovnog ponašanja i da učestvuju u prosperitetu Bosne i Hercegovine, ali i svake druge zemlje u kojoj posluju. Na tim osnovama ostvarujemo kao svoje najviše vrijednosti:

  • Kreativnost – Kreativno razmišljanje zaposlenika koji kontinuirano istražuju i primijenjuju nove pristupe poslovima kako bi zadovoljili zahtjeve kupca;
  • Prihvatanje izazova – Uspostavljanjem visokih ciljeva zaposlenicima Društva postavljamo izazov da rade na njihovom ostvarenju, ne gledajući na poslovne probleme kao nepremostivu prepreku već kao mogućnosti za budući napredak;
  • Osposobljenost – Naši proizvodni i uslužni kapaciteti kao i naši zaposlenici su u potpunosti osposobljeni za izvršavanje visokih zahtjeva kupaca u traženom kvalitetu i postavljenim rokovima. Nikada ne preuzimamo obaveze koje ne možemo izvršiti.
  • Visoke norme poslovnog morala – Kao društvo koje ima za cilj stalno jačanje svog ugleda i uspješnosti u internacionalnim okvirima od vitalne važnosti nam je izgradnja jasnih profesionalnih pravila u vođenju poslova. Ova pravila su utvrđena Etičkim kodeksom i obaveza su svakog zaposlenika. Pravila podrazumijevaju odgovornosti prema kupcu, prema zaposlenicima, prema dioničarima i prema društvenoj zajednici.
  • Timski rad – Osnova našeg sistema je zajednički rad zaposlenika na ostvarivanju postavljenih poslovnih ciljeva. Stoga izgrađujemo međuljudske odnose zasnovane na međusobnom uvažavanju, nepristrasnosti i razumijevanju.
  • Otvorenost – Mi smo otvoreno društvo za nove poslovne ideje. Naši razvojni projekti su otvoreni za ulaganja domaćih i stranih investitora uz pune garancije sigurnosti u ulaganjima. S druge strane, naše poslovanje je otvoreno prema javnosti i podliježe strogim kontrolama.

Etički kodex

Poslovanje i razvoj kompanije zasnivaju se na principima poslovne etike koji su usklađeni sa internacionalnim standardima. Osnovne odgovornosti su:

  • Odgovornost prema kupcima - Kupac je najviši sudija kvaliteta naših proizvoda i usluga. Stoga stalno unapređujemo naše odnose sa kupcima nastojeći da svoje proizvode i usluge razvijamo prema njihovim potrebama i interesima.
  • Odgovornosti prema zaposlenicima - Poštivanje zaposlenika i njihovih prava je jedan od osnovinih principa naše poslovne etike. Obezbjeđujemo dobro radno okruženje sa visokim normama sigurnosti, nediskriminatorski odnos i stalni razvoj njihovih znanja i iskustava kako bi postigli individualno zadovoljstvo i jednake šanse za napredovanje u karijeri.
  • Odgovornost prema dioničarima - Investicije naših dioničara su zaštićene dobrom organizacijom i pružanjem mogućnosti da svoja dioničarska prava koriste u najboljem interesu. Poslovanjem obezbjeđujemo održiv i brz povrat investicija.
  • Odgovornost prema zajednici - UNIS je odgovoran član društvene zajednice. Naše poslovanje je zasnovano na poštivanju zakona zajednice u kojoj obavljamo naše poslove, pri čemu poštujemo najviše internacionalne standarde zaštite ljudskih prava. Istovremeno, visokim normama zaštite okoliša želimo pomoći zajednici da obezbijedi zdraviji život svojim građanima.

Sistem kvaliteta

Sistem upravljanja kvalitetom u UNIS-u ima dugogodišnju tradiciju. Naše investicione aktivnosti, proizvodni i uslužni procesi su dokumentirani i kontrolisani kako bi se u cjelosti odgovorilo zahtjevima kupaca na domaćem i internacionalnim tržištima. UNIS kao i sve kompanije unutar Grupe imaju uveden i certificiran sistem upravljanja kvalitetom po standardu ISO 9001:2008.
U procesu proizvodnje i usluga primjenjujemo najsavremenije metode kontrole od ulaza materijala do izlaza proizvoda i otpreme kupcima.


Za dioničare

registracija

Zahtjev za registraciju

* *
*
       
*    
* *
       
*    
* *
       
* sva polja su obavezna
Novi katalog vrtnih garnitura za 2015