Generalne informacije

UNIS je dioničko društvo organizirano po Zakonu o privrednim društvima u Federaciji BiH. UNIS je upisan u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu rješenjem broj UF/I-1606/02 od 12.11.2002.

Veoma smo sretni što ste naši dioničari i zahvalni smo vam na povjerenju koje pokazujete kroz vašu investiciju. Naša misija je da vam obezbijedimo održanje i povećanje vrijednosti dionica na duži rok.

Naša obaveza je, također, da dioničarima obezbijedimo pravovremene i što potpunije informacije o svim bitnim poslovnim i drugim događajima koji utiču ili bi mogli uticati na ostvarivanje njihovih prava. U tom cilju želimo vas uputiti o vašim pravima i obavezama te vam omogućiti najracionalnije i najefikasnije korištenje dionica.

Pored uputa za korištenje vaših prava, obezbjeđujemo vam i stručne odgovore na sva vaša pitanja i dileme u vezi sa korištenjem i raspolaganjem dionicama. Vaša pitanja šaljite putem e-maila: uprava@unis.ba.


Za dioničare

registracija

Zahtjev za registraciju

* *
*
       
*    
* *
       
*    
* *
       
* sva polja su obavezna
Novi katalog vrtnih garnitura za 2015